به وب سایت تیم ایده پردازان آزما خوش آمدید

مطالب نوشته شده توسط «امیرستار مسجدی»

وب سایت خنده آموزشیونی ایجاد شد.

وب سایت خنده آموزشیونی ایجاد شد.

پس از اینکه امیرستار مسجدی یک شریک یعنی محمد رنجبر را پیدا کرد. وب سایت خنده آموزشیونی را طی یک هفته بال...

ادامه ی مطلب