به وب سایت تیم ایده پردازان آزما خوش آمدید

پلتفرم تبلیغات آنلاین

تبلیغات خود را به ما بسپارید با نازل ترین قیمت.

تبلیغات در ایده پردازان آزما

در تمامی سایت ها ، اپلیکیشن ها ، وب اپلیکیشن ها.

شما با قرار داد باما با روزانه بیش از ده هزار بازدید مواجه می شوید

تبلیغات شما برای نمونه در سایت های زیر نمایش داده می شود یک ماه اول تبلیغات نیز رایگان است.

رسانه کمدی معروف: خنده آموزشیونی

رسانه علمی معروف: دانش آیتی سی

و اپلیکیشن دعا کده و...

برای قرار داد باما با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09991108280