به وب سایت تیم ایده پردازان آزما خوش آمدید

درباره ما

تیم توسعه ایده پردازان آزما با مدیریت امیرستار مسجدی در مرداد سال 1396 ایجاد شد

ایده پردازان آزما تولید کننده ی بازی،اپلیکیشن و سایت های کاربردی است.

و در ساخت سایت موقت و اپلیکیشن برای افراد فعالیت میکند

اعضا:

مدیر ایده پردازان آزما:  امیرستار مسجدی

مدیر سرویس کوتاه کننده لینک یون: سعید فراهانی

مدیر رسانه تخفیف تاپ کوپن: مهران منصوری فر

مدیر رسانه تخفیف آفر کد:عارف ارازپور

مدیر رسانه کمدی خنده آموزشیونی: علی رضائی

مدیر فروشگاه ها : محمد رنجبر،محمد امینی

مدیر رسانه علمی دانش آیتی سی : امیرستار مسجدی

با هدف بهترین شدن در ایران